Ügyvéd büntetőjogi ügyekben

Büntetőügyekben a Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda az ország egész területén vállal képviseletet. Meglátásom szerint, az eredményesség az ügyvédi munka értékmérője. Az Ügyfél azért bíz meg, mert egy adott eredményt kíván elérni a lehető leggyorsabb módon, legyen szó bármilyen peres-, vagy nem peres eljárásról. A kimagasló eredményesség eléréséhez nélkülözhetetlen tapasztalat, felkészültség, munkakapcsolatok és infrastruktúra meglétén túl, az adott megbízásba fektetett idő és munka az, mely az eredményesség és nyilvánvalóan a siker biztosítéka. A Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda, figyelemmel a fentiekre is, kimagasló eredményességgel képviseli Ügyfeleit.

Az Ügyvédi Iroda alapvetően büntetőjogi képviseletet lát el, de ezen eljárásokhoz kapcsolódóan a büntetés-végrehajtás, idegenrendészet, illetve a polgári jog és családjog területén is vállal megbízásokat az ország egész területén.

Büntetőjoggal foglalkozó ügyvédként állítom, a mai világ meghaladta a hagyományos büntető ügyvédi szerepet, miszerint az ügyvéd egyedül veszi fel a harcot a rendőrség és ügyészség teljes apparátusával szemben. Az Ügyfél érdekében a legjobb büntetőjogi eredmény eléréséhez nélkülözhetetlenek a védelem szempontjából a szakértők, magánnyomozók és minden olyan személy igénybevétele, akik hozzájárulhatnak az eredményesség eléréséhez. A legjobb büntetőjogi ügyvéd sem tud kimagasló eredményeket elérni, a megfelelő háttérmunka és segítők nélkül. 

Büntetőjogra specializálódott ügyvédként a legjobb helyzet az, amikor még az esetleges hatósági eljárást megelőzően már megkeres az Ügyfél, akár csak tanácsadás formájában is. Tény, hogy minél később kapcsolódik be a büntető ügyvéd a büntetőeljárásba, annál nehezebb a legjobb büntetőjogi végkimenetel realizálása, nem ideértve a rendkívüli jogorvoslatokat, azaz a perújítást, illetve a felülvizsgálatot. Különösen igaz a fenti megállapítás a kábítószer kereskedelem és birtoklás, illetve a gazdálkodás rendjét sértő, a költségvetést károsító, és vagyon elleni bűncselekmények esetében, mint például a sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, költségvetési csalás, vagy akár a csődbűncselekmény.

A büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó eljárásokban az Iroda ugyancsak kiemelkedő tapasztalattal bír. Ez egy igen szűk, viszonylag kevés büntető ügyvéd által kimerítően ismert és gyakorlott jogterület, azonban amikor egy több éves büntetés esetében arról beszélünk, hogy akár több hónappal, vagy éves időszakkal korábban szabadul az elítélt, példának okául a reintegrációs őrizet elrendelésével, akár az időközbeni fokozatváltás eredményeként, vagy a kedvezménytárgyaláson történő eredményes képviselet miatt, az semmiképpen nem elhanyagolható. A Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda az ország valamennyi BV. Intézetében vállal képviseletet a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó eljárásokban.

Az Ügyvédi Iroda számos esetben lát el képviseletet rendkívüli jogorvoslatok során, legyen az felülvizsgálati eljárás, vagy perújítás. Országos statisztikák alapján ezen eljárások eredményessége igen alacsony, azonban mögöttesen ezt a megfontolatlanul és nem kellő alapossággal benyújtott felülvizsgálati, illetve perújítási kérelmek nagy száma okozza. Ezen rendkívüli eljárások csak akkor vezethetnek eredményre, ha a büntető ügyvéd a teljes eljárás-nyomozati és bírósági- iratanyagát beszerzi, majd kellő alapossággal az iratjegyzék első betűjétől az bírósági eljárás utolsó betűjéig, az adott nézőpont szerint áttanulmányozza. Ezt követően kerül abba a helyzetbe, hogy nagy valószínűséggel véleményt tudjon formálni a továbblépés, illetve az eljárás eredményessége tekintetében. Félreértés ne essék, egy „átlagos” iratanyag precíz és mindenre kiterjedő véleményezése 40-50 óra koncentrált munkát igényel, de kizárólag ez vezethet oda, hogy a büntető ügyvéd kimerítő és pontos véleményt tudjon adni az eljárás várható végkimeneteléről.

 

Useful links »